Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn alle instellingen in de gezondheidszorg verplicht een Cliëntenraad te hebben. Daarnaast hecht de Raad van Bestuur grote waarde aan betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de cliënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De Raad van Bestuur en Cliëntenraad houden regelmatig overlegvergaderingen.

Doel

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant B.V., met name op het gebied van cliëntgerichte, veilig en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord en meer specifiek op het gebied van huisartsenzorg. De Cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. Voorlichting aan cliënten, bescherming van de privacy en de klachtenregeling zijn hiervan voorbeelden.

Taken

De Cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten die gebruik maken van de zorg die onder verantwoordelijkheid van de PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant B.V. wordt aangeboden. De raad heeft mogelijkheden om mee te denken en te praten over een breed scala aan onderwerpen binnen de verleende huisartsenzorg. Als u suggesties heeft ter verbetering van de kwaliteit en de zorg, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de Cliëntenraad.

Samenstelling

De raad bestaat uit de volgende leden:

  • Frank Adams
  • Joop van Hoek
  • Marjolijn de Meijer
  • Sonja Mol
  • Vacature

Suggesties voor de raad?

Via de Cliëntenraad zijn er mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de huisartsenzorg om daarmee, indien nodig, de positie van de cliënt te versterken. Heeft u ideeën over de huisartsenzorg en wilt u graag meepraten, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen.
U kunt de Cliëntenraad via e-mail bereiken.

Cliëntenraad PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant
E: clientenraad@spam-protectprimacura.nl
Lage Witsiebaan 2a
5042 DA Tilburg

Vacature

Ter uitbreiding van de raad zijn we per direct op zoek naar een:
Lid voor de Cliëntenraad (M/V)