Vragen

 • U belt de spoedpost wanneer u met spoed huisartsenhulp nodig heeft buiten de gewone praktijktijden van de eigen huisarts. U belt voor de regio Midden-Brabant 085 - 53 60 300.

  Is spoed ook werkelijk spoed

 • Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet eerst telefonisch contact opgenomen worden. De triagist (doktersassistente of verpleegkundige) stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen welke hulp u nodig heeft. Bovendien kan de triagist op deze manier (indien nodig) een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen, zodat zoveel mogelijk lange wachttijden voor de patiënt vermeden kunnen worden.

 • Spoed staat bij de spoedpost voor een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts.

 • De spoedpost is er voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor u anders uw huisarts zou bellen. De Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is. Bij twijfel belt u eerst de spoedpost.

 • Nee, het is voor uzelf en voor de organisatie op de spoedpost van belang om eerst te bellen en uw klacht te vertellen. Daarna wordt samen met u bekeken of u geholpen bent met een advies, of er een afspraak voor een consult gemaakt moet worden of er een visite wordt gepland.

 • Het mag geen reden zijn om de spoedpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken. Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de spoedpost.

 • Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld: over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens.

  Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie (bijvoorbeeld declaratie bij uw zorgverzekering dan wel berichtgeving over uw contact aan de eigen huisarts).

  De vragen over uw medische gegevens helpen de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De triagist kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de spoedpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

 • Ervaren triagisten (doktersassistenten of verpleegkundigen) doen de eerste telefonisch opvang. Zij zijn getraind in het stellen van juiste vragen voor een snelle eerste beoordeling. Dit stramien van vragen is opgesteld door huisartsen. Bij twijfel raadplegen de triagisten altijd de aanwezige huisartsen. De adviezen die gegeven worden door een triagist, worden altijd op inhoud gecontroleerd door een dienstdoende huisarts.

 • Wij doen onze uiterste best om u zo spoedig mogelijk te helpen, echter met name in het weekend en op feestdagen overdag kan het erg druk zijn. Een gesprek waarbij de triagist (doktersassistente of verpleegkundige) uitvraagt wat er precies aan de hand is, eventueel uitleg en advies geeft of een afspraak zal maken, kan soms langer duren. Het kan dus voorkomen dat alle triagisten tegelijk in gesprek zijn. Mocht dit zo zijn, dan staat u in de wachtrij. Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het zinvol om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
  • BSN-nummer
  • de naam van uw eigen huisarts
  • uw medische voorgeschiedenis (voor zover van belang m.b.t. uw hulpvraag)
  • uw medicijngebruik

  Toets alleen bij levensbedreigende situaties een 1 in. U wordt dan direct doorgeschakeld naar de spoedlijn.

 • In principe wel. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het kan voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 • Als u een auditieve beperking of een spraakbeperking heeft, kunt u de spoedpost bellen via KPN Teletolk (www.kpn.com/teletolk). Dit is een tekst- en beeldbemiddelingsdienst waardoor doven, slechthorenden, mensen met een spraakbeperking en horenden met elkaar bellen. Wanneer u niet (meer) in staat bent om gebruik te maken van reguliere telefonie, kunt u gebruik maken van deze bemiddelingsdienst.

 • De kans dat u uw eigen huisarts op de spoedpost tegenkomt, is klein. Op de huisartsenpost werken, in wisselende diensten, ongeveer 265 huisartsen uit de regio Midden-Brabant.

 • Indien u geen eigen vervoer heeft, is dat geen reden om de visiterijdende huisarts te sturen. U dient zelf voor vervoer te zorgen. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen. 
  Uiteraard wordt een goede afweging gemaakt en wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals verblijf in een verzorgingshuis.