Organisatie van de ANW zorg

Actielijn 1 van het actieplan omvat een totaalpakket aan veranderingen:

 • alle bij PrimaCura aangesloten huisartsen krijgen diensturen toebedeeld;
 • niet praktijkhoudende huisartsen sluiten naar wens een aansluitovereenkomst met de huisartsen spoedpost waar ze hun ANW-diensten willen uitvoeren;
 • er wordt een roostertool beschikbaar gesteld waarin alle aangesloten huisartsen zelf diensten kunnen roosteren (vrij roosteren);
 • in het dienstrooster worden ook ‘achtervang diensten’ meegenomen (de hagro is niet meer de back-up);
 • er zijn nieuwe gedifferentieerde tarieven gelden voor alle huisartsen. 

Uitgangspunten die hierbij van toepassing zijn:

 • sluitende dekking voor alle diensten;
 • afspraken maken over evenwichtige en solidaire verdeling van de diensten over de binnen de regio werkzame huisartsen, rekening houdend met effect van deze afspraken op andere/naastgelegen regio’s;
 • de nieuwe gedifferentieerde tarieven zijn van toepassing voor alle dienstdoende huisartsen in de regio. Ook wat aan zzp’ers wordt betaald mag niet hoger zijn dan het NZa-tarief. 

Wat betekent de nieuwe werkwijze voor mij?

Voor alle huisartsen geldt:

 • solidaire samenwerking in de ANW met een bijdrage van alle huisartsen;
 • meer keuzemogelijkheid en sturing t.a.v. voorkeursbeschikbaarheid;
 • mogelijkheid om vooruit te plannen om ANW te combineren met het werk/waarneming in de dagpraktijk en privé situatie;
 • mogelijkheid tot het doen van rijtjes diensten;
 • eenduidigheid over tarief, en differentiatie o.b.v. het type dienst;
 • geen facturen meer opmaken; facturen worden automatisch opgemaakt en zijn beschikbaar.

 Daarnaast betekent het voor:

 • niet-praktijkhoudende huisartsen:
  • Meer betrokkenheid bij regio, het werk en de collega’s tijdens de dienst bij PrimaCura Huisartsen Spoedpost.
 • Praktijkhoudende huisartsen:
  • Minder zware dienstbelasting;
  • De eindverantwoordelijkheid voor een dienst gaat na overname over na de huisarts die hem overneemt;
  • Geen administratieve rompslomp bij de verkoop van diensten.

Samen in verbinding

Op 28 en 30 november hebben inspraaksessies plaatsgevonden waarin 140 huisartsen van PrimaCura in een fijne sfeer met elkaar in gesprek zijn gegaan. De werkgroep Actieplan ANW heeft collega-huisartsen meegenomen in de plannen voor een (re)organisatie van de ANW-zorg in Midden-Brabant. Zoals verwacht waren er veel vragen. Iedereen had op speelse wijze gelegenheid tot inspraak, met vragen als ‘waar word je blij van’ en ‘wat zijn je zorgen/vragen’. We hebben de avonden afgesloten met het vertrouwen vanuit de overgrote meerderheid om de voorstellen verder uit te werken. 

Een prima resultaat waar we onze huisartsen voor bedanken. De opkomst was hoog, het gesprek goed en de saamhorigheid groot.

Bekijk het korte verslag

Open video