Het Samendraads-project Optometrie in de eerste lijn zorgt voor een andere organisatie van de oogzorg. De optometristen van Oogzorgpunt zijn ervaren, onafhankelijk en in eerstelijns oogzorg gespecialiseerd. Zij vormen een filter tussen huisarts en oogarts. Verwijzing van de huisarts naar Oogzorgpunt voorkomt wachtlijsten en onnodige consulten in de tweede lijn en draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Zes dingen die je wellicht al weet over oogzorg in de eerste lijn;

  1. De wachttijden bij Oogzorgpunt zijn kort, een afspraak kan binnen 5 werkdagen.
  2. Het onderzoek door Oogzorgpunt gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.
  3. Oogzorgpunt houdt praktijk op twee locaties in Midden-Brabant; in Tilburg en Waalwijk.
  4. Verwijzing naar Oogzorgpunt vindt plaats via ZorgDomein.
  5. De optometrist van Oogzorgpunt onderzoekt de patiënt op basis van de klacht / verwijsvraag van de huisarts en zorgt voor een snelle terugkoppeling met een Edifact bericht, inclusief (indien nodig) een behandel- of medicatieadvies.
  6. Op de instructiekaart oogzorg  is de workflow beschreven inclusief de oogklachten waarvoor je kunt doorverwijzen naar Oogzorgpunt.

Vier belangrijke zaken die je waarschijnlijk nog niet weet over oogzorg in de eerste lijn;

  1. Op veler verzoek is het sinds kort niet meer nodig een nieuwe verwijzing te maken naar Oogzorgpunt indien een herhaalconsult nodig is.
  2. Wanneer uit onderzoek bij Oogzorgpunt blijkt dat verwijzing naar een oogarts toch nodig is, zorgt Oogzorgpunt vanaf 2023 voor een directe verwijzing naar het ETZ. Uiteraard word je hier als huisarts netjes van op de hoogte gesteld.
  3. De kwaliteit van de door Oogzorgpunt geleverde zorg wordt continue getoetst door de oogartsen van het ETZ, de optometristen hebben ook hele korte lijntjes met de oogartsen.
  4. Helaas is het binnen de afspraken van dit project met de zorgverzekeraars niet mogelijk asielzoekers te verwijzen naar Oogzorgpunt. De door Oogzorgpunt geleverde zorg wordt dan namelijk niet vergoed, wat betekent dat de asielzoeker de kosten zelf moet betalen.

Gezamenlijk zorgen we met deze verwijsmogelijkheid voor zinnige en passende oogzorg op de juiste plek. Benieuwd naar de tot nu toe bereikte resultaten? Lees de #8 Monitor Optometrie over dit project.