Vroegtijdige zorgplanning (ook wel bekend als Advance Care Planning) bevordert de kwaliteit van zorg binnen de eerste en tweede lijn doordat tijdig wordt nagedacht over de (mogelijk) benodigde zorg en ongewenste behandelingen mogelijk voorkomen worden. Door tijdig zorgwensen te bespreken behoudt de kwetsbare oudere zo lang mogelijk de eigen regie terwijl de professionals handvatten hebben om de juiste zorg in te zetten.

Hierover nadenken en praten kan moeilijk zijn voor de patiënt of zorgverlener. Het is belangrijk dat niet alleen de patiënt maar ook de naasten én de zorgverleners weten wat de wensen zijn van de patiënt. 

Video voor professionals

De video  Vroegtijdige zorgplanning professionals laat je zien hoe je het onderwerp vroegtijdige zorgplanning aanpakt. Wanneer is het tijd voor vroegtijdige zorgplanning? Hoe pak je de bespreking hiervan aan met de patiënt en zijn naasten. Hoe gebruik je het Zorg- en behandelwensenformulier? Onderstaande video geeft heldere uitleg.

Zorg- en Behandelwensenformulier

Een hulpmiddel in het gesprek over vroegtijdige zorgplanning is het Zorg- & behandelwensenformulier. Dit formulier vult de patiënt en zorgverleners samen in. Hoewel er geen rechten en plichten aan dit formulier ontleend kunnen worden, geeft het richting aan de zorg in de laatste levensfase. Bekijk ook de video "Vroegtijdige zorgplanning voor professionals". 

We adviseren het formulier met de patiënt in te vullen en in 3 keer af te drukken:

  • 1 exemplaar voor in het medisch dossier,
  • 1 voor de patiënt thuis en
  • 1 exemplaar dat de patiënt mee neemt wanneer hij/zij elders zorg ontvangt.

Video voor patiënten

Daarnaast  is er een animatiefilm beschikbaar om in de wachtkamer en/of website van de praktijk te tonen, waarbij de patiënt wordt geïnformeerd om dit onderwerp  ook bespreekbaar te maken zowel in de spreekkamer als thuis.

Op thuisarts.nl is meer informatie over dit onderwerp te vinden. Adviseer je patiënt naast het bezoeken van deze website ook om dit onderwerp te bespreken met partner, kinderen en naasten.