Heeft u een klacht?

PrimaCura is altijd gericht op verbetering. Uw opmerkingen of klachten helpen ons kritisch te kijken naar de kwaliteit van onze dienstverlening, procedures en werkwijze. Helpt u mee deze waar nodig te verbeteren? Maak daarvoor gebruik van onderstaand formulier.

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door de huisarts, de gang van zaken aan de telefoon of de werkwijze op de spoedpost, dan kunt u dat het beste op dat moment bespreken. De kans is groot dat u er samen uitkomt. Zo niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de huisartsenpost. U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen.

De klachtenfunctionaris:

  • bespreekt samen met u de klacht en geeft u informatie en advies.
  • bespreekt hoe de klacht voor u het beste kan worden behandeld.
  • kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent.
  • kan u informeren over verdere klachtbehandelingsmogelijkheden indien de bemiddeling niet naar tevredenheid is verlopen.

Download onze klachtenregeling

Klacht schriftelijk of mondeling indienen?

Wilt u uw klacht toch liever schriftelijk of telefonisch indienen? Dan kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken:

PrimaCura Huisartsen Spoedpost
T.a.v. klachtenfunctionaris
Lage Witsiebaan 2a, 5042 DA Tilburg

085 - 53 60 353

Klachtenformulier

Uw gegevens (melder)

Aanhef
 
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Geboortedatum

Over de klacht

Betreft de locatie
Bent u patiënt?
Beschrijf uw klacht
Wat wilt u dat er met de klacht gebeurt