Zorg bij chronische aandoeningen

Alle huisartsen uit Tilburg en omliggende gemeenten hebben zich bij PrimaCura aangesloten. Samen zetten wij ons in voor goede huisartsenzorg. Dit doen we samen met andere zorgverleners in de regio. Deze zorgverleners hebben een contract met PrimaCura. Hierdoor bieden zij allen de zorg op dezelfde wijze aan, zoals vastgelegd in de zorgprogramma’s. Daarnaast ondersteunt PrimaCura deze zorgverleners bij het leveren van de zorg aan u en bewaakt de kwaliteit daarvan.

Voor uw behandeling heeft u regelmatig contact met uw praktijkondersteuner en/of huisarts. Samen bespreekt u hoe het met u gaat, wat u zelf kunt doen en zo nodig vinden er aanvullende onderzoeken plaats of wordt u doorverwezen naar bijvoorbeeld een diëtist of podotherapeut. 

Het voordeel van een zorgprogramma is dat u één aanspreekpunt heeft tijdens uw behandeling. Alle betrokken zorgverleners delen de benodigde informatie, zodat u niet telkens opnieuw uw verhaal hoeft te doen. Binnen uw huisartsenpraktijk heeft u contact met uw huisarts, de praktijkondersteuner en de doktersassistente. Uw huisarts is uw hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

De zorgprogramma’s

In de regio Midden-Brabant zijn de volgende zorgprogramma’s ontwikkeld:

 • Integrale chronische zorg voor mensen:
  • Diabetes
  • Astma
  • COPD
  • Hart en vaatziekten
  • Fractuurpreventie
  • Hartfalen 
  • Oogzorg
 • Integrale zorg voor kwetsbare ouderen
 • Integrale zorg voor mensen met psychische problemen

PrimaCura en uw zorgverzekeraar

De zorgverzekeraars kopen de zorgprogramma’s in bij PrimaCura. De zorg die u ontvangt voor COPD, diabetes en (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten wordt vergoed vanuit uw basisverzekering indien u deze afneemt bij de aangesloten zorgverleners.

Deze zorg valt in principe buiten uw eigen risico. Voor bepaalde verwijzingen kan wel een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar of overleg met uw zorgverlener. Uw huisartsenpraktijk weet welke zorgverleners een contract hebben met PrimaCura.

De Zorggroep zorgt voor de betaling van de zorgverleners. Op het zorgkostenoverzicht van uw zorgverzekeraar ziet u daarom onze naam, PrimaCura, per kwartaal terugkomen.

Uw privacy

De privacy van patiënten en zorgverleners is voor PrimaCura belangrijk. Alle actuele privacyrichtlijnen worden dan ook nageleefd om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van persoonsgegevens van patiënten en zorgverleners te voorkomen.