Disclaimer

Tekst en beeld

PrimaCura is eigenaar van de content. Het overnemen hiervan kan uitsluitend via toestemming via [email protected] 

Niet aansprakelijk voor onjuistheden in de inhoud 

De informatie op deze website heeft PrimaCura met zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

PrimaCura is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud en genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze website.

Informatie is niet ter vervanging van een consult of behandeling 

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij uw huisarts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke of psychische klachten altijd eerst uw eigen huisarts.

Daarnaast zijn de verwijzingen naar andere websites die niet door de PrimaCura B.V. worden onderhouden alleen ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel de PrimaCura B.V. uiterst selectief is geweest ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door de PrimaCura B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.