Medezeggenschap en cliëntenraad

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

De Raad van Bestuur van PrimaCura hecht grote waarde aan betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van cliënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn alle instellingen in de gezondheidszorg verplicht een Cliëntenraad te hebben.

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant B.V., met name op het gebied van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord en meer specifiek op het gebied van huisartsenzorg. De Cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. Voorlichting aan cliënten, bescherming van de privacy en de klachtenregeling zijn hiervan voorbeelden. 

Word jij het nieuwe lid van onze Cliëntenraad?

Taken

De Cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten die gebruik maken van de zorg die onder verantwoordelijkheid van de PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant B.V. wordt aangeboden. De raad heeft mogelijkheden om mee te denken en te praten over een breed scala aan onderwerpen binnen de verleende huisartsenzorg. 

Als u suggesties heeft ter verbetering van de kwaliteit en de zorg, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de Cliëntenraad. 

Samenstelling

De raad bestaat uit de volgende leden:

  • Frank Adams (voorzitter)
  • Marjolijn de Meijer
  • Joop van Hoek
  • Kaoutar Talhi

Suggesties voor de Cliëntenraad?

Via de Cliëntenraad zijn er mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de huisartsenzorg om daarmee, indien nodig, de positie van de cliënt te versterken. Heeft u ideeën over de huisartsenzorg en wilt u graag meepraten, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

U kunt de Cliëntenraad via e-mail bereiken:

Cliëntenraad PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant

Lage Witsiebaan 2a, 5042 DA Tilburg