Een positieve benadering

Positieve Gezondheid is in opkomst. Het is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kunt u zich bijvoorbeeld voldoende redden? Voelt u zich gelukkig of misschien juist eenzaam? Of is er misschien medische zorg nodig of steun uit uw omgeving? Het gaat erom dat ú zich gezond en energiek voelt, op de manier die bij u past.

De mens centraal

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Bij persoonsgerichte zorg staat u centraal en wordt de zorg afgestemd op uw persoonlijke situatie. Er wordt uit gegaan van individuele behoeftes, capaciteiten, voorkeuren en sterke kanten. 

Bij deze vorm van zorg ligt de focus dus niet op de beperking of ziekte, maar op het grotere geheel. Het verschil met reguliere zorg is dat bij persoonsgerichte zorg de mens centraal staat met oog voor zijn of haar welzijn.

Waarom persoonsgerichte zorg?

Bij persoonsgerichte zorg hebben patiënten meer controle over hun ziekte en gezondheid, zijn zij goed geïnformeerd en meer betrokken bij de keuzes in behandeling. 

Persoonsgerichte zorg helpt mensen met een chronische ziekte beter om te gaan met hun aandoening. Niet de ziekte staat daarbij centraal, maar het functioneren van de mens zelf, de levenssituatie en de leefstijl. De focus ligt daarbij op gezondheid en gedrag en niet meer alleen op ziekte en zorg.

Hoe persoonsgerichte zorg eruitziet is dus voor iedereen anders.