Wat is PrimaCura

PrimaCura vertegenwoordigt alle huisartsen in Midden-Brabant. PrimaCura is voor iedereen zichtbaar, aanspreekbaar en transparant. Onze medewerkers volgen alle ontwikkelingen op de voet en vertalen deze waar nodig naar de praktijk. 

Wij helpen de huisartsen en praktijkmedewerkers met kennis, hulpmiddelen en professionele ondersteuning. Dat doen we met name voor langdurig zieken, kwetsbare ouderen en patiënten die kampen met problemen rondom geestelijke gezondheid.

Op de Huisartsen Spoedpost bieden huisartsen en medewerkers spoedeisende medische zorg, dat is zorg die niet tot een volgende werkdag kan wachten. 

Gezonde regio 

PrimaCura maakt zich sterk voor een gezonde regio, waar iedereen meedoet om zo gezond mogelijk te worden of te blijven. 

PrimaCura zet zich in om de huisartsenzorg sterker te maken. Er zijn veel uitdagingen en het wordt een flinke klus om onze huidige kwaliteit van zorg voor de toekomst te behouden. Daar zetten we samen onze schouders onder. 

Samen werken aan de best denkbare huisartsenzorg in onze regio


300 Huisartsen
(praktijkhouders en waarnemers)

108 Huisarts Praktijken

140 Medewerkers

864 Collega's op dagpraktijken