Samen verder als PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant!

Vanaf 1 januari 2021 is het echt een feit:  Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant, Zorggroep RCH Midden-Brabant en Stichting Huisarts en Kwaliteit (drie huisartsenorganisaties in de regio Midden-Brabant) zijn gefuseerd en gaan samen verder als:

PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant!

Door het samenbrengen tot één organisatie, staan we samen voor sterke huisartsenzorg in Midden-Brabant.
Binnen de Coöperatie PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant zijn onze werkzaamheden verdeeld over de organisatieonderdelen:

  • PrimaCura Huisartsen Spoedpost
    Hier bieden wij spoedeisende huisartsenzorg die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts vanuit de Huisartsen Spoedpost locaties in Tilburg en Waalwijk.
  • PrimaCura Netwerkzorg
    Binnen Netwerkzorg ondersteunen wij de huisartsen en praktijkmedewerkers bij de uitvoering van onder andere chronische zorg, issues op het gebied van arbeidsmarktproblematiek, ICT en praktijkorganisatie.
  • PrimaCura Kennis & Innovatie
    Vanuit Kennis & Innovatie verzorgen wij nascholingen voor professionals in de huisartsenzorg met als doel het borgen van de kwaliteit in de regio en uitvoering geven aan het LHV kwaliteitsbeleid.