Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLi)

Gecombineerde leefstijlinterventie is een combinatie van advies over en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. De GLi is bedoeld voor gemotiveerde mensen met overgewicht gerelateerd gezondheidsrisico, en heeft als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt.

PrimaCura speelt vanuit haar regionale functie een rol op het gebied van de toeleiding van patiënten naar de leefstijlcoach. 

Leefstijlcoaches 

Het leefstijlprogramma wordt begeleid door geaccrediteerde leefstijlcoaches. In de regio Tilburg werkt ZoHealthy Leefstijl & Preventie samen met diverse leefstijlcoaches die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. In samenspraak met de patiënt en eventueel huisarts kunnen andere disciplines bij het programma betrokken worden zoals een diëtist, fysiotherapeut, POH GGZ of psycholoog.

Meer informatie over de leefstijlcoaches is te vinden op de website www.zohealthylife.nl
Ben je voor een andere vraag op zoek naar een leefstijlcoach, kijk dan eens op Leefstijlcoaching Hart van Brabant.

Protocol Medicamanteuze behandeling

In samenwerking met ZoHealthy Leefstijl & Preventie en Zorroo is het Protocol medicamanteuze behandeling in combinatie met GLI opgesteld voor gezamenlijk gebruik in onze regio's. 

Protocol medicamanteuze behandeling i.c.m. GLI

Aanmelden

De patiënt wordt door de huisarts verwezen naar ZoHealthy Leefstijl & Preventie via ZorgDomein of de patiënt meldt zichzelf aan via de website: www.zohealthylife.nl. De leefstijlcoach neemt dan zo snel mogelijk contact met de patiënt op. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het leefstijlprogramma ‘ Leefstijl in balans (volwassenen)’ kun je contact opnemen met ZoHealthy Leefstijl & Preventie.

0162 - 24 77 77

Voor patiënten is er een folder beschikbaar.  Deze is ook opvraagbaar via [email protected].

Digitale flyer voor patiënt

Factsheet voor professional