Contracten voor huisartsen en ketenpartners

Huisartsen 

De afdeling Financiën en declaraties verzorgt onder andere de contractering met zorgverzekeraars en zorgverleners en de verwerking van declaraties. Per zorgprogramma wordt voor de uitvoering van het totale pakket aan zorg een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) met de zorgverzekeraars afgesloten. PrimaCura maakt afspraken met alle zorgverzekeraars. 

Daarnaast sluiten we contracten met zorgverleners die binnen een zorgprogramma zorg verlenen. We betalen hen voor de geleverde diensten/uitgevoerde behandelingen. 

Binnen de zorgprogramma’s worden verschillende zorgverleners gecontracteerd:

  • Huisartsen: Diabetes, CVRM, Hartfalen, COPD, Astma, Ouderenzorg
  • Diëtisten: Diabetes, CVRM, Hartfalen, COPD
  • Optometristen: Diabetes
  • Podotherapeuten: Diabetes
  • Medisch pedicures: Diabetes 

De contractvoorwaarden, kwaliteitseisen en vergoedingen per zorgprogramma worden jaarlijks vastgelegd in de algemene voorwaarden en addenda en vervolgens in contractvorm aangeboden.

Contracten 2022 huisartsen

De documenten behorende bij het contract 2021-Huisartsenzorg bestaan uit een samenwerkingsovereenkomst en een bijbehorende addenda.

Documenten bibliotheek Deelnemen en aanmelden

Ketenpartners

Instroom van overige ketenpartners (niet huisartsen) is mogelijk bij de aanvang van een nieuw kwartaal.

Eénmaal per jaar organiseert PrimaCura een bijeenkomst voor iedere gecontracteerde beroepsgroep om nieuwe ontwikkelingen en aandachtspunten te bespreken.

Verwijzingen en rapportages worden door de zorgaanbieders geregistreerd in VIPLive 

Contracten 2022 ketenparners

De documenten behorende bij het contract 2021-Ketenzorg bestaan uit een samenwerkingsovereenkomst en een bijbehorende addenda. 

Documenten bibliotheek Deelnemen en aanmelden