Accreditatie voor toetsgroepen vakkundig geregeld

Het behalen van accreditatiepunten door middel van intercollegiale toetsing is noodzakelijk voor de 5-jaarlijkse herregistratie. Intercollegiale toetsing kan zijn FTO en DTO toetsgroeponderwijs, maar ook supervisie- en intervisiebijeenkomsten. PrimaCura biedt aan haar abonnementhouders de mogelijkheid om de behaalde accreditatiepunten voor intercollegiale toetsing in GAIA in te voeren.

Aanvragen van accreditatie voor toetsgroepen/intervisiegroepen

Aan het begin van het jaar stelt iedere toetsgroep een jaarplan op en deze wordt door de EKC gestuurd naar: Kennis & Innovatie. Gebruik hiervoor bij voorkeur het format PrimaCura Kennis&Innovatie Jaarplan toetsgroep.

Dit jaarplan wordt door ons bij GAIA ingediend en ter goedkeuring voorgelegd aan de PAM. Hiervoor is de inlogcode van de EKC nodig.

Verwerken van accreditatiepunten voor toetsgroepen/intervisiegroepen

Na afloop van iedere bijeenkomst van de intercollegiale toetsgroep levert de EKC de volgende documenten aan:

Wij verwerken de accreditatiepunten van de toetsgroepleden, indien men aangesloten is bij K & I (PrimaCura). De EKC ontvangt een mailbericht wanneer de gegevens verwerkt zijn.   

Extra opmerking en aanvullende afspraken

Op de presentielijst wordt per intervisiegroep gevraagd of deze intervisie geaccrediteerd dient te worden. Indien het antwoord ‘ja’ is worden deze accreditatiepunten automatisch door ons verwerkt.

Wanneer een deelnemer geen abonnement bij PrimaCura heeft afgesloten, ontvangt deze deelnemer geen punten. Is de deelnemer aangesloten bij een andere, soortgelijke organisatie? Dan ontvangen wij hier graag een inschrijfbewijs van.

PrimaCura regelt o.a. accreditatie en verwerking voor de volgende instellingen:

Diagnostiek Brabant, ETZ, KNMG, PrimaCura GGZ, PrimaCura Netwerkzorg, Samendraads, Barning Stichting, PrimaCura Huisartsenspoedpost, Thebe.