Prima Digitaal: belangrijke pijlers voor de toekomst

Het is inmiddels bekend: de huisartsenzorg in Nederland piept en kraakt, ook in Midden-Brabant. Ze kampt met een stijgende en meer complexe hulpvraag aan de ene kant en een krappe arbeidsmarkt aan de andere. Dat levert een spanningsveld op waardoor de toekomstbestendigheid van huisartsenzorg zoals we die nu gewend zijn in het geding kan komen. Het inzetten van digitalisering en slimme technologie is daar één van de antwoorden op.

Patiënten worden gestimuleerd om meer regie te voeren over hun eigen gezondheid. De hulpvraag wordt op de juiste plek en op het juiste moment beantwoord of opgelost. Beter afgewogen en zinnige zorg kan dan worden ingezet, passend bij de hulpvraag. Slimme technologie – voor degene die wil en kan - en beter begrip van digitale processen zijn daarbij hard nodig.

Het is daarom van belang dat een huisartsenpraktijk de digitale basislogistiek op orde heeft. Inzet van technische innovaties kan hierbij helpen.

Door brede samenwerking met andere partijen en het delen van kennis zijn elders ontwikkelde en beproefde oplossingen voorhanden. Deze worden uiteraard zoveel mogelijk ingezet.

Drie digitale pijlers

De werkgroep Prima Digitaal heeft drie samenhangende thema’s benoemd waar de komende jaren vol op ingezet gaat worden. Nog lang niet alles is al helemaal duidelijk, maar samenwerking in pilots en adviesgroepen brengt gaandeweg helderheid in wat praktijkmedewerkers ondersteunt en patiënten helpt. De doelstellingen staan niet ter discussie, maar de manier waarop we ze samen gaan realiseren is nog deels een zoektocht.

Wat gaan we doen:

Versterken van de zorgverlener 

  • Praktijkgerichte begeleiding op digitaal gebied met aandacht voor digivaardigheden
  • Digitale oplossingen voor de capaciteitsproblemen in de huisartsenzorg
  • Aandacht voor verantwoordelijkheden bij verschuiving regie naar de patiënt

PrimaCura wil huisartsen ondersteunen door een digitale praktijkscan aan te bieden. Hiermee krijgen praktijken inzicht in hun huidige digitale status.

Met de uitkomst van de praktijkscan wordt met een verbeteradvies op maat de praktijk ondersteund in het digitale groeipad.

Vergroten zelfredzaamheid patiënt

  • Actieve rol voor de patiënt in het beoordelen en monitoren van de eigen gezondheid
  • Patiënt kan 24/7 digitaal de ernst van zijn/haar klacht en juiste oplossingsrichting bepalen
  • Hulpvragen worden vroegtijdig en digitaal naar de juiste plek gerouteerd

Beter afstemmen van systemen

  • Uniforme werkprocessen op de praktijken
  • Praktijksystemen koppelen of samenvoegen voor een beter overzicht/inzicht
  • Gegevens delen tussen huisartsenpraktijk, -post en andere disciplines in de regio. Met goede zorg op de juiste plek tot gevolg

Contact

Er gaat veel in beweging komen. Laat het weten als je praktijk ook interesse heeft in deelname.