Prima Digitaal: belangrijke pijlers voor de toekomst

Het is inmiddels bekend: de huisartsenzorg in Nederland piept en kraakt, ook in Midden-Brabant. Ze kampt met een stijgende en meer complexe hulpvraag aan de ene kant en een krappe arbeidsmarkt aan de andere. Dat levert een spanningsveld op waardoor de toekomstbestendigheid van huisartsenzorg zoals we die nu gewend zijn in het geding kan komen. Het inzetten van digitalisering en slimme technologie is daar één van de antwoorden op.

Patiënten worden gestimuleerd om meer regie te voeren over hun eigen gezondheid. De hulpvraag wordt op de juiste plek en op het juiste moment beantwoord of opgelost. Beter afgewogen en zinnige zorg kan dan worden ingezet, passend bij de hulpvraag. Slimme technologie – voor degene die wil en kan - en beter begrip van digitale processen zijn daarbij hard nodig.

Het is daarom van belang dat een huisartsenpraktijk de digitale basislogistiek op orde heeft. Inzet van technische innovaties kan hierbij helpen.

PrimaDigitaal portfolio

In het afgelopen jaar heeft een kwart van de huisartsenpraktijken aangesloten bij PrimaCura een cyclus doorlopen. De uitkomsten van cyclus hebben de behoeftes in de dagpraktijk om de digitale basislogistiek op orde te krijgen inzichtelijk gemaakt en dit heeft geresulteerd in een portfolio van praktische producten en diensten.

 1. Digiplein
  Jouw digitale kompas met links, informatie en tools over digivaardigheid, informatieveiligheid, HIS en E-functies, ICT en scholingen. En dat allemaal op één plek.

 2. E-health consulent
  Ondersteuning op de werkvloer bij het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Voor alle ingewikkelde vragen en problemen, zodat je zelf weer aan de slag kan.

 3. Wachtkamerscherm
  Maak van wachten een informatieve en aangename ervaring. Altijd een up-to-date scherm met eigen en regionale content. Wachten wordt bijna leuk en jij bent totaal ontzorgd.

 4. Praktijkwebsite
  Een goedwerkende en representatieve praktijkwebsite waarop het aanbod van digitale diensten duidelijk aangeboden wordt. Met regionale content en een gebruikersvriendelijk dashboard makkelijk in gebruik.

 5. ICT-dienstverlener
  Een selectie van leveranciers, geschikt voor de huisartsenpraktijk. Dienstverleners waar je echt wat aan hebt.

Contact

Mocht je nu al meer informatie willen over één of meer van bovenstaande producten of diensten? Houd dan de website in de gaten voor meer publicaties. Of mail naar: