Het zorgprogramma GGZ is door PrimaCura GGZ ontwikkeld om hiermee de zorg rondom de GGZ in de regio gezamenlijk te organiseren en daarmee de noodzakelijke zorg rondom GGZ-klachten te versterken. Het netwerk is gebouwd als een schil om de patiënt en de huisarts heen. Het doel is de huisarts, de POH-GGZ en de GGZ-partners in staat te stellen om op de best mogelijke manier de patiënt te kunnen helpen dan wel gericht en snel door te verwijzen en te behandelen. 

PrimaCura GGZ is een joint venture tussen PrimaCura en Praktijksteun. Gedragen door een constructieve samenwerking met de zorgverzekeraars CZ en VGZ, heeft PrimaCura GGZ met haar kernpartners een sterk draagvlak binnen de regio Midden-Brabant en de GGZ. 

Contact

Petra Geerts
Relatiebeheerder Eerstelijns GGZ

06 – 4515 9254 

Consultatie

Bij vragen rondom de behandeling kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de kaderhuisarts GGZ Femke Migchelbrink. 

Zorgprogramma

Het doel van het zorgprogramma GGZ is uiteindelijk ‘geen patiënt tussen wal en schip’. Dit wordt gerealiseerd door huisartsen, GGZ-partners en andere zorgaanbieders in staat te stellen om op de best mogelijke manier de patiënt te kunnen helpen, dan wel gericht en snel door te verwijzen en te behandelen.

Bezoek de website van PrimaCura GGZ voor meer informatie. 

Op de website van PrimaCura GGZ is alles omtrent het zorgprogramma GGZ te lezen:

Inclusiecriteria

Patiënt met:

  • Lichte GGZ-problematiek, waarbij vaak geen sprake is van (een vermoeden van) een DSM-diagnose.
  • Zwaardere GGZ-problematiek, waarbij sprake is van (een vermoeden van) een DSM-diagnose. 

Exclusiecriteria

  • Niet van toepassing 

Deelnemen?

Wil je deelnemen aan het zorgprogramma GGZ stuur dan een e-mail naar . Zij zal een afspraak maken voor verdere uitleg over het zorgprogramma GGZ. 

Ketenpartners

Binnen het zorgprogramma GGZ wordt samengewerkt met:

  • Sociaal domein
  • Huisartsen
  • Basis GGZ
  • Specialistische GGZ
  • Op de sociale kaart zijn alle gecontracteerde partners terug te vinden.