Diensten

PrimaCura is er voor huisartsen in de regio. Op tal van terreinen werken we samen aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Daarom bieden we een portfolio aan diensten om de ontwikkelingen binnen ons vakgebied, de continuïteit ervan, het managen van praktijken en de capaciteit te ondersteunen. In dit hoofdstuk is dat met name voor scholing, accreditatie en (publieks)campagnes.

Specifieke diensten voor dagpraktijk en spoedpost vind je op

DagpraktijkSpoedpost