Advanced Care Planning (ACP)

Proactieve zorgplanning, Advance Care Planning (ACP) en vroegtijdige zorgplanning. Drie begrippen waarmee we hetzelfde bedoelen: een aanpak die mensen in staat stelt om doelen en voorkeuren te formuleren voor (toekomstige) medische behandelingen en zorg. Om deze vervolgens te bespreken met familie en zorgverleners en vast te leggen. 

Bij vroegtijdige zorgplanning voert de patiënt (indien mogelijk) zelf de regie. Streven is de kwaliteit van leven van de patiënt zo lang mogelijk hoog te houden. In de praktijk is het vaak zo dat zorgverleners patiënten en hun naasten ondersteunen om in terugkerende dialoog (cyclus van vroegtijdige zorgplanning) zinvolle en haalbare gezondheidsdoelen te stellen. Doelen op basis van de waarden en opvattingen van de patiënt. En doelen waaraan zorg, behandeling en ondersteuning een bijdrage kunnen leveren. Waarbij de voor- en nadelen van te maken keuzes in zorg, behandeling en ondersteuning goed tegen elkaar worden afgewogen. 

Ook kan de patiënt met zijn behandelend arts zijn of haar voorkeuren voor specifieke behandeling rond het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. 

De recente corona-crisis heeft landelijk gezien zeker bijgedragen aan een stijging van vroegtijdige zorgplanning. Echter, binnen huisartsenpraktijken, VVT en ziekenhuizen is volgens stakeholders en professionals in Midden-Brabant (en andere regio’s) nog te weinig structurele aandacht voor dit onderwerp. 

Doelstelling 

  • Het ontwikkelen en implementeren van een werkwijze voor ACP, in een samenwerking tussen 1e en 2e lijn
  • Het ontwikkelen en implementeren van ACP tools (ter ondersteuning van zorgprofessionals en patiënten/mantelzorgers)
  • Zorgen dat wensen van patiënten rondom ACP altijd inzichtelijk zijn voor betrokken zorgprofessionals, patiënten en hun mantelzorgers
  • Kwaliteitsverbetering op zorg- en procesniveau en verbetering van kwaliteit van leven       

Hoe? Er zijn inmiddels structurele afspraken gemaakt over het aangaan van een ACP-cyclus en het vastleggen en inzichtelijk maken van de uitkomsten daarvan. Deze afspraken zijn ook geïmplementeerd en geborgd. 

Dit heeft als resultaat dat:

  • Er meer ACP-gesprekken gevoerd worden in de regio
  • Er meer tijd is voor professionals voor deze gesprekken
  • De uitkomsten van deze gesprekken voor zowel betrokken professionals als de patiënt en zijn/haar mantelzorger inzichtelijk en aan te passen zijn
  • De zorg en ondersteuning die wordt geleverd aansluit bij de wensen/behoeften van ouderen in een kwetsbare positie

Hiermee voorkomen we overbodige en onnodige zorg. De patiënt ontvangt passende zorg, niets meer en niets minder. 

Contact 

Inge van den Borne
Projectleider ACP

06 – 4075 8299