Scholingsbureau - borgen van kwaliteit en deskundigheid

PrimaCura verzorgt onafhankelijk de nascholing en deskundigheidsbevordering voor professionals werkzaam in de zorg in Midden-Brabant.

PrimaCura richt zich op de beroepsinhoudelijke ondersteuning van medewerkers in de huisartsenpraktijk. Dat doet zij door:

  • Ontwikkeling en monitoring van regionaal kwaliteitsbeleid;
  • Nascholing op maat; door eigen scholingen aan te bieden en scholingen voor derden te organiseren;
  • Accreditering en registratie.

Doelen

PrimaCura stelt zich, binnen de geformuleerde kaders van de koepelorganisaties van huisartsenzorg in Nederland, het volgende ten doel:

  • Bevordering van de kwaliteit van de huisartsenzorg.
  • Bevordering van de deskundigheid van de huisartsen en praktijkmedewerkers (doktersassistenten, praktijkondersteuners, nurse practitioners).
  • Het leveren van ondersteunende diensten ten behoeve van huisartsenscholing.
  • Het initiëren en begeleiden van de implementatiefase van projecten in het kader van de kwaliteit en ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg.

Met een team aan medewerkers en beroepsgenoten worden de doelen in de praktijk gerealiseerd.