Laaggeletterdheid of verminderde gezondheidsvaardigheden

In Nederland zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Ongeveer een derde hiervan heeft een migrantenachtergrond en Nederlands als tweede taal. Laaggeletterden hebben moeite met het begrijpen en lezen van informatie of het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het juiste medicijngebruik of de therapietrouw. Deze mensen maken ook minder vaak gebruik van preventieve screening voor ziekten. 

Diagnoses voor ziekten worden vaker in een later stadium vastgesteld. Door de lage gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid of beperkte beheersing van het Nederlands zijn zij minder goed in staat tot zelfmanagement.  

Zorgconsulent Tilburg

Wil je meer weten over Laageletterdheid binnen de huisartsenpraktijk, dan kun je contact opnemen met zorgconsulenten Brabant. Zij worden ingezet vanuit het achterstandsfonds met als doel huisartsen en POH’s te ondersteunen in de zorg voor patiënten met een Turkse, Marokkaanse of niet westerse achtergrond, patiënten met ‘n lage SES en of  lage gezondheidsvaardigheden.

Scholing via SHK

Stichting Huisarts en Kwaliteit organiseert regelmatig scholingen op het gebied van laaggeletterdheid. Klik voor meer informatie.