Het zorgprogramma, gestart in opdracht van Samendraads (een samenwerking tussen ETZ en PrimaCura) omvat gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom mensen met hartfalen. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met een diëtist en eventueel betrokken cardioloog en hartfalenverpleegkundige.

Documentenbibliotheek

Contact

Moniek Gordijn
Manager zorg, implementatie & borging

06 – 46751477

Consultatie 

Bij vragen rondom de behandeling kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de kaderhuisarts Paul van den Broek, de cardioloog  en hartfalenverpleegkundige ETZ (collegiaal overleg via [email protected]). Via VIPLive kan je gebruik maken van deze consultatie.

Landelijke richtlijnen 

Inclusiecriteria

  • Patiënt stemt in met deelname ketenzorg.
  • Patiënten met diagnose hartfalen. Hieronder vallen:
    K77.01       Acute decompensatio cordis/astma cardiale
    K77.03       Hartfalen met behouden linkerventrikelejectiefractie
    K77.04       Hartfalen met matige of verminderde linkerventrikelejectiefractie

Exclusiecriteria

  • Patiënten met hartfalen onder behandeling van cardioloog.