Pilot Persoonsgerichte zorg

Uit onderzoek van PrimaCura (destijds RCH) in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat investering in persoonsgerichte zorg goed is voor de patiënt. Er is een positieve samenhang met de tevredenheid over de zorg. Professor Jane Cramm: “Andere projecten laten zien dat verbeteringen in het bredere welzijn van patiënten heel lastig is. Dit project is uniek doordat zowel het fysieke als sociale welzijn bij patiënten aanzienlijk is verbeterd.”

De professionals die aan het project hebben deelgenomen, benoemen deze voordelen:

  • Je hebt meer plezier in je werk.
  • Dankbaarheid van de patiënt.
  • De contacten verlopen verrassender, minder routineus.
  • Je wordt meer uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken.

Persoonsgerichte zorg, dat doe ik toch al?

Als huisarts of praktijkondersteuner ben je iedere dag bezig met persoonsgerichte zorg. Maar in ons project blijkt, tot verrassing van de deelnemers, dat het nog anders kan. En dat een kleine investering in verdergaande persoonsgerichte zorg al in korte tijd resultaat geeft. 

De resultaten

  • Professionals én patiënten zijn nu positiever over de mate van persoonsgerichtheid binnen de huisartsenpraktijken.
  • Zowel het fysieke als sociale welzijn bij patiënten met multimorbiditeit is verbeterd.
  • Er blijkt ook een positieve samenhang met de tevredenheid met zorg te zijn.

De 8 dimensies van persoonsgerichte zorg

Verdergaande persoonsgerichte zorg vraagt om een bredere aanpak, gebaseerd op de 8 dimensies van persoonsgerichte zorg. Organisaties die goed scoren op deze 8 dimensies laten betere uitkomsten zien, op organisatie niveau en voor de patiënten zelf. Zie voor een verdere toelichting blz. 7 van het evaluatierapport "Persoonsgerichte zorg voor patiënten met multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk" door de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het document Anders Denken, Anders Doen wordt het onderzoek persoonsgerichte zorg verder wordt toegelicht en geef je meteen handreikingen om zelf aan de slag te gaan!

Tools

Wil jij ook breder met persoonsgerichte zorg aan de slag? Omdat iedere praktijk anders is, wil PrimaCura geen ‘one size fits all’ aanpak voorschrijven. De ervaring leert dat het heel goed werkt als je zélf de tools kiest die bij jou en je patiënten passen.

Om je op weg te helpen hebben we een selectie gemaakt van relevante tools en informatie voor huisartsenpraktijken: 

Lees ook de ervaring van Horus Huisartsenzorg.