Het zorgprogramma omvat gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom mensen met astma. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met een diëtist, en eventueel de betrokken longarts.

Documentenbibliotheek

Contact 

Moniek Gordijn
Manager zorg, implementatie & borging

06 – 46751477 

Consultatie 

Bij vragen rondom de behandeling van astmapatiënten binnen de keten kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de kaderhuisarts Frans Blessing en longarts Jeroen Retera. Via VIPLive kan je gebruik maken van deze consultatie. 

Landelijke richtlijnen 

Inclusiecriteria

Patiënt met astma (R96) met:

 • Leeftijd 16 jaar en ouder;
 • Patiënt stemt in met deelname aan het zorgprogramma Astma;
 • CZ
  • Patiënt gebruikt inhalatiesteroïden of is geïndiceerd om inhalatiesteroïden te gebruiken conform de NHG standaard (astma stap 2 en 3);
 • VGZ
  • Patiënt gebruikt inhalatiesteroïden of is geïndiceerd om inhalatiesteroïden te gebruiken conform de NHG standaard (astma stap 2 en 3) én
  • De astmacontrole is onvoldoende (instabiele klachten en/of exacerbaties).

Exclusiecriteria

 • Patiënt is onder behandeling van een longarts;
 • Patiënt heeft volledige controle over zijn astma zonder gebruik van inhalatiesteroïden gedurende minimaal 12 maanden;
 • Ernstige co-morbiditeit waardoor deelname aan het zorgprogramma Astma niet zinvol is;
 • VGZ Patiënten die niet langer ketenzorg nodig hebben als aan alle volgende voorwaarden gedurende de laatste 3 jaar is voldaan:
  • Lage ziektelast (lage ACQ-ACT/MRC-CCQ-score, stabiele LF, geen exacerbaties) en
  • Niet/ gestopt met roken en
  • Goede voedingstoestand en
  • Bewezen therapietrouw en
  • Adequate inhalatietechniek.