Per 1 april zijn huisartsen in de regio Midden-Brabant gestart met ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’. MTVP is een combinatie van interventies en acties die je met het hele team in de huisartsenpraktijk doorvoert.

Een andere manier van werken, waardoor er meer tijd voor de patiënt komt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van interventies rondom Lean werken en taakherschikking, waarbij processen anders worden ingericht en taken anders worden verdeeld. Wij delen hier de best practices van praktijken die hebben deelgenomen aan de pilot en laten de huisarts aan het woord.