PrimaCura en Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant zijn het project Optimalisering van de medicatie-informatieketen gestart. Zorgbelang heeft zich erbij aangesloten en het project wordt gefinancierd vanuit VEZN. Het doel is om het medicatiedossier in de eerstelijn van regio Tilburg sluitend te krijgen.

Activiteiten

Enquête onder huisartsen en apothekers is uitgevoerd.

Top 6 van tekortkomingen is vastgesteld:

  1. Geen actueel en volledig AMO (huisartsen en apothekers)
  2. Het op papier moeten fiatteren van baxter/herhaalrecepten (huisartsen)
  3. Geen inzicht in doseringswijzigingen of stoppen medicatie (huisartsen en apothekers)
  4. Medicatie uitgegeven door anderen dan de huisapotheek is niet zichtbaar (huisartsen)
  5. Geen volledig overzicht van labwaarden (apothekers)
  6. Patienten staan dubbel in HIS of AIS (apothekers)

Op basis hiervan zijn acht informatieleaflets opgesteld, in de Documenten bibliotheek.

Stuurgroep

Bas van Bergen
Apotheker en projectleider

Tjetske Gerbranda
Informatiemanager PrimaCura

Inge van Schaik-Coehorst
Apotheker

Leonie Tromp
Huisarts

Richtlijnen en standaarden

Informatie leaflets