Beschermen van persoonsgegevens

PrimaCura behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en verwerkt deze zo zorgvuldig mogelijk. De stichting houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor verwerkt PrimaCura persoonsgegevens?
PrimaCura gebruikt persoonsgegevens om inschrijvingen, betalingen en accreditatie van nascholingen goed te laten verlopen. Deze gegevens gebruiken wij ook voor het sturen van uitnodigingen voor nascholingen en (nieuws)berichten of als er een wettelijke reden is. 

PrimaCura verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:

  • naam
  • contactgegevens waaronder e-mailadres en telefoonnummer, functienaam
  • (BIG)registratienummer
  • betalingsgegevens

Bewaartermijn
PrimaCura bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verkregen zijn of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om persoonsgegevens te beveiligen. Wij eisen van onze leveranciers die toegang hebben tot persoonsgegevens dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen van de privacywetgeving.

Rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. je kunt daarvoor een schriftelijk verzoek tot inzage indienen bij PrimaCura. Wij nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling.
Zijn de gegevens onjuist of onvolledig? Dan kun je ons vragen om de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Graag ontvangen wij een schriftelijk verzoek daartoe. Wij passen de gegevens zo snel mogelijk aan.
Heb je liever dat PrimaCura je persoonsgegevens niet of beperkt verwerkt? Of deze zelfs laten verwijderen? Stuur ons dan een schriftelijk verzoek. Wij nemen dit zo snel mogelijk in behandeling.
je kunt te allen tijde de toestemming intrekken. In dat geval stoppen wij met de verwerking van je persoonlijke gegevens tenzij een wettelijke verplichting ons daartoe verplicht. 

Delen van gegevens
Wij delen persoonlijke gegevens niet met derden behalve in de volgende gevallen:

  • Als je ons hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.
  • Indien wij een leverancier inschakelen die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerkt. In dat geval sluit PrimaCura met de leverancier een overeenkomst die voldoet aan de AVG standaarden.
  • Als PrimaCura genoodzaakt is op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak waartegen geen (hoger) beroep meer openstaat.

Klacht
Mocht je niet tevreden zijn met de manier waarop PrimaCura met je persoonsgegevens omgaat dan kun je een klacht bij PrimaCura indienen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
PrimaCura kan het privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Om op de hoogte te blijven raden wij je aan deze pagina regelmatig te lezen.

Contact met PrimaCura
Heb je vragen over onze privacyverklaring of wens je je persoonsgegevens op te vragen, wijzigen of laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar: .