Hieronder vind je onze algemene voorwaarden.

Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud.

Na aanmelden via de website of het reguliere inschrijfformulier wordt een bevestiging per email verzonden. Indien dit bericht niet ontvangen wordt heeft er geen inschrijving plaatsgevonden.

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Na bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Annuleren kan alleen schriftelijk en er wordt een bevestiging per email verzonden. Indien dit bericht niet ontvangen wordt heeft er geen annulering plaatsgevonden.

De deelnemer verleent een eenmalig machtiging (indien van toepassing) aan PrimaCura om het betreffende bedrag af te schijven van de rekening van ondergetekende, binnen twee weken voor de bijeenkomst. Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij vijf werkdagen de tijd om het eigen bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Rondom de scholingsdatum wordt de automatisch incasso uitgevoerd en ontvang je daar een factuur van. In geval van restitutie hanteren we een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

PrimaCura behoudt zich het recht voor om een nascholing te annuleren als daar gegronde redenen voor zijn, zoals bij te weinig deelnemers of in geval van ziekte.

Kijk voor klachten met betrekking tot PrimaCura naar de procedure op de betreffende pagina.

Na inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn geldt ook binnen twee weken voor de traingingsdatum en tot uiterlijke aanvang training.

  Privacy

  PrimaCura vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom behandelen wij jouw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk. We houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook ons privacybeleid.

  Geheimhoudingsverklaring

  PrimaCura verplicht de spreker tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van al hetgeen de spreker bekend is geworden ten tijde van de nascholing. Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

  Copyright

  Het door de spreker ontwikkelde onderwijsmateriaal wordt alleen verspreid met uitdrukkelijke toestemming van de spreker. De eigendomsrechten liggen bij de docent.

  Verantwoordelijkheid

  PrimaCura draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de inhoud en uitvoering van het scholings-en cursusaanbod dat door PrimaCura zelf is geïnitieerd of uitgevoerd.

  Projecten en scholingsaanbod van derden worden in de scholingsagenda aangeboden als service en informatie voor geïnteresseerden. PrimaCura aanvaart daarom geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke klachten die voortvloeien uit het aanbod van deze "derden".

  Annuleringsvoorwaarden

  Een aanmelding voor een scholing kan geannuleerd worden. Er gelden echter wel annuleringskosten en deze zijn:

  • t/m 2 weken voor de cursusdatum: gratis 
  • korter dan 2 weken voor de cursusdatum: de volledige cursusprijs of het bedrag vermeld bij de scholing. Ongeacht de reden van afmelding/afwezigheid.