Dagpraktijk

Huisartsen moeten vooral HuisARTS kunnen zijn. Maar die rol staat onder druk doordat steeds meer organisatievraagstukken de aandacht van de praktijkhoudende huisarts afleiden van de medisch generalistische patiëntenzorg. 

Afgelopen twee decennia hebben huisartsen steeds meer taken naar de praktijk toe getrokken of overgeheveld gekregen. Dit zorgt voor beter betaalbare zorg en lagere kosten voor de patiënt (geen eigen risico). Maar ook voor nieuwe functies en personeel, grotere teams en grotere praktijkruimte. Vandaag de dag bestaat een individuele huisartsenpraktijk als snel uit een team van 5 á 6 medewerkers maar vaak nog meer. Dan is het belangrijk dat je met elkaar afspraken maakt over doelstellingen, toekomstverwachting, taakverdeling & samenwerking en tal van dagelijkse praktische organisatievragen. Ook krijgt de huisarts te maken met onderwerpen als de collectieve arbeidsovereenkomst, ontslag, werkoverleg of functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Niet alleen binnen de praktijk is veel veranderd, ook de verbondenheid van de huisartsenzorg met andere partijen in de wijk neemt in belang en zelfs urgentie toe. Samenwerking in de wijk met sociaal domein en welzijn wordt steeds noodzakelijker. Vanuit een visie op Positieve Gezondheid maar ook omdat slechte samenwerking ertoe leidt dat te veel patiënten blijven terugkomen bij de huisarts. Terwijl de bron van de klachten thuishoren bij sociale problematiek zoals schulden, eenzaamheid of verslaving. 

Om huisartsen te ondersteunen bij deze vraagstukken heeft PrimaCura een aantal programma’s en tools ontwikkeld die worden ingezet om werkdruk te verlagen, samenwerking te verbeteren, bedrijfsvoering te optimaliseren en tal van andere belangrijke (niet medische vraagstukken) te helpen oplossen.