Met de module kwetsbare ouderen wordt gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom kwetsbare ouderen gegeven. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met onder andere wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en casemanager dementie.

Het doel is om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met een zo optimale kwaliteit van leven.

Documenten bibliotheek

Contact

Moniek Gordijn
Manager zorg, implementatie & borging

06 – 46751477

Consultatie kernteam

Bij de module kwetsbare ouderen is kaderhuisarts Monique Helmers betrokken. Daarnaast bestaat het kernteam Ouderenzorg uit:

  • Jenny Souren, POH-O
  • Anniek Masman, huisarts
  • Lieke Lathouwers, huisarts
  • Annelies de Wit, huisarts
  • Margo van den Winkel, huisarts
  • Lianne van Gastel, Praktijkondersteuner Ouderenzorg
  • Thérèse van den Boom, programma coördinator ouderenzorg a.i.

Neem bij vragen rondom ouderenzorg  contact met ons op. 

MDO

Eén van de manieren om de samenwerking en afstemming tussen de betrokken professionals rondom de kwetsbare ouderen te versterken, is het houden van multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Dit is een onderdeel van de Module Kwetsbare Ouderen zoals deze in de regio is uitgezet. 

Dementie 

In Midden-Brabant is er een goede samenwerking tussen huisartsen en casemanagers dementie via het Dementienetwerk Midden-Brabant.
Bezoek de pagina's over het Dementienetwerk voor de uitwerking van de richtlijnen en de regionale samenwerkingsafspraken.

Neem voor meer informatie contact op met Vera Snels ([email protected]) teamcoördinator casemanagement  van Zorgnetwerk Midden-Brabant.