Vanaf 1 april 2023 worden zorgverleners (van de VVT) niet meer ingezet om ogen te druppelen. Patiënten druppelen hun ogen voortaan in principe zelf, eventueel met behulp van een druppelbril.

Anders Oogdruppelen is een programma van Samen Richting Geven aan Ouderen in Brabant. Op initiatief van de VAR (Verpleegkundige Advies Raad) van Thebe zijn in een zogenaamde sprintweek alle betrokken ketenpartner uit de regio’s West en Midden-Brabant met het thema oogdruppelen aan de slag gegaan. Vanuit PrimaCura was Anniek Masman als afgevaardigde huisarts vanuit het kernteam ouderenzorg aanwezig. Haar reflectie op deze week:

Vooraf stond ik sceptisch tegenover deze sprintweek. Gaan we echt zoveel tijd besteden aan alleen het onderwerp “ogen druppelen”?  Maar gelukkig was viel het mee. Door met elkaar in gesprek te gaan, leerden we zoveel meer. Ik heb me verbaasd en werd verrast over hoe zaken nu lopen en wat er anders kan. Het onderwerp maakte de discussies concreet, maar gaf ook ruimte voor een breder gesprek. Dit is geen probleem van de thuiszorg, hier hebben we allemaal een aandeel in. Ik zou daarom graag álle ketenpartners aan tafel krijgen om die verandering in te zetten en met elkaar andere onderwerpen aan te pakken. Het ogen druppelen was een eerste stap in de goede richting.

Rol huisarts en apotheek

Huisartsen behouden de rol van verwijzer naar de oogarts. Voor vragen over oogdruppels die door de oogarts zijn voorgeschreven moeten patiënten naar de oogpoli of de apotheek. De taak van de apotheek is groter geworden, want die zal de patiënt instructies geven voor het oogdruppelen en het gebruik van de druppelbril daarbij. De apotheek verwijst, indien nodig, naar de de thuiszorg voor het oogdruppelen. De thuiszorg komt alleen oogdruppelen als de patiënt daar zelf niet toe in staat is én geen mantelzorger heeft. Zie hiervoor het triage document van de thuiszorg.