Digitale (zelf)triage

In de huisartsenzorg hebben we al geruime tijd te maken met oplopende personeelstekorten en een toenemende zorgvraag. Kortom: de druk op de praktijk neemt toe. Digitale (zelf)triage is een van de mogelijke oplossingen om deze oplopende druk het hoofd te kunnen bieden. Verschillende leveranciers hebben inmiddels hun eigen triagetool op de markt gebracht, allemaal met eigen kenmerken en functionaliteiten. Zo geeft de ene tool bijvoorbeeld een zelfzorgadvies aan de patiënt en toont een andere tool differentiaal diagnoses aan de zorgverlener. Natuurlijk classificeren alle tools de mate van urgentie aan de hand van de klachten van de patiënt. Voor een compleet overzicht van alle beschikbare digitale triagetools met hun functionaliteiten, klik hier. Voor de snelle lezer zijn met name hoofdstuk 1 ‘Doel’ en hoofdstuk 4 ‘Kosten tool’ interessant.

PrimaCura hanteert het standpunt dat gezien de huidige ontwikkelstadia van deze zelftriagetools de tijd nog niet rijp is om tot de selectie van één voorkeursleverancier over te gaan. De doorontwikkeling vindt op hoog tempo plaats en hoe de diverse tools zich uitkristalliseren is nu nog onzeker. HIS-integratie is één van de belangrijke aspecten hierbij.

VGZ vergoedt met het addendum ‘Digitale Slimme Triage 24/25’ momenteel alleen de triagetools Huisartsen van Nederland en Bingli. Voor meer informatie, klik hier. De financiering is voor de duur van 2 jaar, waarbij na het 1e jaar aangetoond moet worden dat minimaal 10% van alle zorgvragen binnenkomen én afgehandeld worden via de slimme triage software.

Praktijken die willen starten met digitale slimme triage kunnen hier uiteraard zelf mee aan de slag gaan. Graag blijven we als Prima Digitaal op de hoogte van jullie bevindingen met de verschillende tools. Het is afhankelijk van de visie van de praktijk en welke functionaliteiten de praktijk belangrijk vindt om tot de keuze van de best passende tool op dit moment te komen. 

Pilot triagetool MINDD met V-Care

De eerste bevindingen met de inzet van de triagetool MINDD (Moet Ik Naar De Dokter) in combinatie met het telefoniesysteem V-Care zijn bij de Huisartsen Spoedpost van PrimaCura positief. We starten vanuit het programma Prima Digitaal een pilotproject om bij enkele praktijken ervaring op te doen met deze zelfde combinatie. Zodra MINDD tevens geïntegreerd is met het telefoniesysteem Advitronics, worden met deze combinatie tevens wat proefopstellingen ingericht.

Heb je interesse om deel te nemen of heb je vragen over digitale (zelf)triage? 

Laat het ons hier weten