TIM (Transmuraal Incident Melden)

TIM maakt incidenten of bijna-incidenten bespreekbaar. Iedere zorgprofessional van onderstaande aangesloten organisaties uit de eerste of tweede lijn, kan via TIM een zorgincident melden dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk plaatsvond.

TIM - meldformulier

Via het TIM-formulier worden transmurale incidenten gemeld die plaatsvinden tussen de volgende organisaties:

  • ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis)
  • PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant (Huisartsenspoedpost en dag praktijken)
  • RAV Brabant Midden-West-Noord
  • Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant (AMWB)
  • FAM (centrum voor geboorte en geneeskundige zorg in het ETZ, eerstelijns verloskunde)
  • De Wever

Let op: ook incidenten binnen de chronische zorgprogramma’s dienen te worden gemeld via TIM.

TIM factsheet 2023

TIM jaarverslag 2022

Wat is TIM?

Zorgverleners werken steeds meer samen met andere zorginstellingen. In de zorgketen gaat weleens wat mis. Om daar van te leren hebben we TIM.

TIM maakt (bijna)incidenten bespreekbaar.
Te denken valt aan (bijna) incidenten op het gebied van communicatie, administratie, medicatie of overdracht. Een melding kan zowel patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden zijn. De melding moet betrekking hebben op de patiëntenzorg en samenwerking in de keten.

Klachten en calamiteiten worden niet in TIM gemeld maar via de aangewezen persoon of instantie binnen de eigen organisatie.

Wie kunnen melden?

  • Zorgprofessionals van een huisartsenpraktijk, ziekenhuis, verloskundigen, apotheek, RAV en Huisartsen Spoedpost in Midden-Brabant.
  • Zorgverleners in de ketenzorg die aangesloten zijn bij PrimaCura zoals optometristen, diëtisten, podotherapeuten en pedicures.

Meer informatie

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de afdeling kwaliteit van PrimaCura.

TIM wordt gecoördineerd door het Zorgnetwerk Midden-Brabant in samenwerking met de aangesloten organisaties.