Declareren DBC’s en uitbetaling huisartsen

Voor alle bij een DBC aangemelde patiënten worden ieder kwartaal declaraties bij de zorgverzekeraars ingediend. Praktijken leveren patiëntenlijsten aan via VIPLive.

Jaarplanning

Peildatum Patiëntenlijsten aangeleverd bij Calculus
1 januari   21 januari
1 april    21 maart
1 juli    21 juni
1 oktober   21 september

Werkwijze

Op de eerste werkdag na aanleveren in Calculus worden de declaraties ingediend bij de zorgverzekeraars. Zij hebben 30 dagen de tijd om de declaratie te verwerken.

Calculus controleert of eventuele afwijzingen terecht zijn en dient (indien mogelijk) een herdeclaratie in.

PrimaCura maakt de vergoedingen aan huisartsen over zodra uitbetaling van de zorgverzekeraars is ontvangen. Contractueel is PrimaCura verplicht om uiterlijk aan het eind van de eerste maand van het daaropvolgende kwartaal de vergoedingen over te maken (30 april, 31 juli, 31 oktober, 31 januari).

In de praktijk worden vergoedingen voor het eind van het kwartaal uitbetaald.

Declareren DBC’s en uitbetaling ketenpartners

 Consulten/behandelingen door overige ketenpartners (medisch pedicures, podotherapeuten, diëtisten en optometristen) worden door ons per maand verwerkt en uitbetaald.

Jaarplanning en werkwijze

  1. Elke 10e dag van de maand productie-overzicht uit VIPLive: alle behandelingen én een behandeldatum in de voorgaande maand of eerder. 
  2. Uitbetaling na enkele werkdagen. 
  3. Behandelingen die na de 9e dag van de maand worden ingevoerd in VIPLive, of die zijn uitgevoerd in de lopende maand, worden meegenomen in de betaling van de volgende maand. 
  4. Behandelingen kunnen tot drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin zij hebben plaatsgevonden worden gedeclareerd.