Functies en medewerkers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Ellen Otte en Leonie Tromp. Zij zijn verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en het jaarlijks afleggen van verantwoordelijkheid over de activiteiten van PrimaCura.

Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) 

Accrediteert nascholingen en bijeenkomsten die derden voor huisartsen organiseren volgens de landelijke richtlijnen. En verleent accreditatie aan eigen nascholingen. Verder is de PAM verantwoordelijk voor het accrediteren van toetsgroepen en ondersteunt hij de regionale EKC-en.

Deze werkzaamheden worden door Mark Kiemeneij uitgevoerd.

Erkend Kwaliteits Consulent (EKC)

Wordt betrokken bij het accrediteren van jaarlijkse FTO- en DTO bijeenkomsten of een andere vorm van intercollegiale toetsing zoals intervisie- en supervisiegroepen. De EKC ziet toe op het niveau in de toetsgroepen, zodat de kwaliteit van de intercollegiale toetsing geborgd kan worden. De EKC is een huisarts die de EKC-opleiding heeft gevolgd en geregistreerd staat in het CHBB-register.

Medisch Coördinator (MC)

Stelt activiteiten voor die de kwaliteit van medewerkers in de huisartsenzorg verbeteren. Dit gebeurt in samenspraak met de PAM en de klankbordgroep. Vaststelling vindt plaats door het bestuur.

Lisette Elzinga is de medisch coördinator.

K&I Klankbordgroep

De groep is betrokken bij de organisatie van nascholingen aan huisartsen en ondersteunend personeel. Daarnaast is ze sparringspartner voor de Medisch Coördinator en de PAM, bij het opstellen van de jaarkalender nascholing en het bepalen van de thema’s voor de komende drie jaar.

Leden van de Klankbordgroep: Marcel Bergman, Neeltje Coenen, Sinh Din, Eline Haans, Mark Kiemeneij, Angela van Liempd, Dagmar Marcus, Liety Schoenmakers, Leonie Tromp, Kaspar Mees, Lisette Elzinga, Wouter Stenvers en Geramé Wagemakers.

Scholingscoördinator

Is verantwoordelijk voor de organisatie en tal van logistieke taken die zorgen voor een efficiente en goed bezochte scholing.

Liety Schoenmakers is de algemene coördinator.