PrimaCura GGZ organiseert en faciliteert Kernteams GGZ op verzoek van de huisartsenpraktijk. Een kernteam wordt altijd op maat ingericht en is per praktijk gericht op echt contact en korte lijnen. Dit met als doel om georganiseerde samenwerking te realiseren. Het kernteamoverleg is een overleg waar verschillende professionals vanuit verscheidene beroepsgroepen bij aansluiten. Patiënten worden hier individueel besproken en de professionals overleggen over de diagnose en het behandelplan. De discussie is gericht op oplossingen en verbeteringen.

Het overleg is een belangrijk instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, doordat de effectiviteit van de zorg verbetert, de deskundigheid en het leren van elkaars werkwijze neemt toe en knelpunten in de zorg worden sneller gesignaleerd en gedeeld met elkaar. Tot slot, kwaliteitsverbetering en reductie van het doorverwijzen (kostenbeheersing) gaan hand in hand bij het kernteam. Het kernteam komt in een vooraf afgesproken frequentie bijeen.

De samenstelling van een kernteam bestaat vaak uit de volgende personen:

  • Contactpersoon van sociaal wijkteam
  • Huisarts/POH-GGZ
  • Professional uit de Basis GGZ
  • Professional uit de Specialistische GGZ

Meer informatie

Lees op de website van PrimaCura GGZ meer over kernteams. 

Wil je als huisarts of POH-GGZ ook een kernteam starten? Neem dan contact op met Petra Geerts.

Contact

Petra Geerts
Relatiebeheerder Eerstelijns GGZ
[email protected]
06-4515 9254