Samen met de 158 aangesloten huisartsen uit Tilburg en omliggende gemeenten ondersteunt PrimaCura bij de zorg voor chronische patiënten op het gebied van Diabetes, astma, COPD, hart- en vaatziekten, GGZ en Ouderenzorg.

De huisartsen werken hiervoor onder andere samen met diëtisten, podotherapeuten, medische pedicures, optometristen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, GGZ-specialisten en diverse specialisten vanuit ElizabethTweestedenziekenhuis in de regio.

Ondersteuning door PrimaCura

PrimaCura biedt tools om deze zorg op hoog niveau in de praktijk uit te rollen. Zodat huisartsen en praktijkondersteuners zich maximaal ontzorgt voelen.

We zorgen voor periodieke kwaliteitsborging, het organiseren van initiatieven en uitwisselen van kennis en informatie. We bieden ondersteuning bij gestandaardiseerde en persoonsgerichte zorg. Voor zelfmanagement en een gezonde leefstijl is extra aandacht.