Actieplannen voor de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de zorg staat flink onder druk. PrimaCura ondersteunt haar praktijken bij:

  • het opleiden en werven van personeel
  • de ontwikkeling van nieuwe functies vanuit taakdifferentiatie
  • bestaand personeel behouden voor de sector
  • aantrekken van nieuwe huisartsen in de regio 

Deze aanpak is uitgewerkt in een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld, gebaseerd op vijf landelijke actielijnen:

  1. Verhogen van instroom- en opleidingscapaciteit
  2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren
  3. Verhogen van het opleidingsrendement
  4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden
  5. Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat voor huisartsen 

Bezoek de website van Transvorm voor meer informatie over de andere arbeidsmarktregio’s en het totaaloverzicht van Noord-Brabant.

Sectorplan plus gelden

Om als huisartsenpraktijken aanspraak te maken op gelden uit het SectorplanPlus, moet in de regio een RAAT opgesteld zijn. Onze regio voldoet aan die voorwaarden. 

Voor vragen of ondersteuning kun je contact opnemen met Lauren Jenkins