Stoppen met roken is binnen alle chronische zorgprogramma's een belangrijke stap om de gezondheid van de patiënt te verbeteren. Begeleiding bij het stoppen met roken is dan ook in de zorgprogramma's van de PrimaCura opgenomen (declaratie via DBC). Begeleiding binnen de DBC's is als volgt mogelijk:

1. Individuele begeleiding 

Als de patiënt kiest voor individuele begeleiding, zal hij worden begeleid door de praktijkondersteuner. Bij de begeleiding van stoppen met roken kan er gebruik gemaakt worden van specifieke medicatie. De zorgverzekeraars hebben voor de aanvraag van deze medicatie een formulier opgesteld. Bezoek de website van de zorgverzekeraar van de patiënt voor de te nemen stappen voor de aanvraag van medicatie.

2. Groepsbegeleiding

Als de patiënt kiest voor stoppen-met rokenbegeleiding in groepsverband, kan hij hiervoor verwezen worden. Vanaf 2020 is de groepsinterventie opgenomen in de zorgprogramma’s. Er is hiervoor is een contract gesloten met Sinefuma. DBC-patiënten die voor de groepsinterventie in aanmerking komen, kunnen via VIPLive worden verwezen. Na ontvangst van de verwijzing zal Sinefuma contact opnemen met de patiënt om de mogelijkheden te bespreken.

Geen DBC

Patiënten begeleiden met stoppen-met -roken zonder chronische aandoening is natuurlijk ook mogelijk, zowel binnen als buiten de praktijk (declaratie via consulten). Hieronder enkele instanties waarnaar je kan verwijzen voor begeleiding buiten de praktijk: