Optometrie in de eerste lijn

Het zorgprogramma optometrie in de eerste lijn omvat gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom oogzorg.

Iedere bij PrimaCura aangesloten huisarts kan zijn/haar patiënten volgens inclusiecriteria doorverwijzen naar Oogzorgpunt voor een optometrisch onderzoek. De inzet van de optometrist in de 1e lijn voorkomt onnodig (dure) consulten in de 2e lijn en draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Documenten bibliotheek

Contact 

Moniek Gordijn
Zorgprogrammacoördinator

06 – 46751477  

Consultatie

Bij vragen rondom de behandeling kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de kaderhuisartsen Jeroen van Overveld en Paul van den Broek, oogartsen Henk Veraart en Floor Tukkers van het ETZ en de optometrist van Oogzorgpunt ([email protected])

Landelijke richtlijnen

Inclusiecriteria

Verwijs naar Oogzorgpunt via ZorgDomein indien de patiënt ouder is dan 8 jaar en één (of meerdere) van de hieronder beschreven klachten heeft:

 • niet-acute visus gerelateerde klachten (niet bekend zijnde met oogheelkundige problematiek);
 • vlekken/flitsen;
 • dubbelbeelden (monoculair);
 • irritatie ogen, branderigheid, tranende ogen, rood oog;
 • verhoogde oogdruk geconstateerd door opticien;
 • risico op glaucoom (familiair of hoge oogdruk, geconstateerd bij screening);
 • cataract geconstateerd door opticien (of verdenking cataract) zonder dat patiënt zelf klachten ervaart;
 • refractie gerelateerde problematiek die door de opticien niet op te lossen is;
 • onduidelijk advies vanuit opticien (onbegrijpelijke onderzoeksuitslagen die patiënt meeneemt naar de huisarts);
 • grote mate van onzekerheid of angst bij de patiënt n.a.v. problematiek van de ogen. 

ZorgDomein

De verwijzing verloopt via ZorgDomein: paramedische zorg → optometrie → Oogzorgpunt.

Let daarbij op het volgende:

 • Formuleer een heldere vraag voor de optometrist.
 • Zorg dat de contactgegevens van de patiënt (mail en telefoon) meegestuurd worden met de verwijzing.

Geef de verwijzing aan de patiënt mee (geprint of via mail), hierin staat een duidelijke instructie voor het maken van een afspraak met de optometrist.