Wet langdurige zorg in de huisartsenpraktijk (Wlz)

De Wlz is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening, kwetsbare ouderen of (jeugdige) mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

Wlz factsheet

Uitlegkaart zorgstelsel

Contact of vragen over uitvoering Wlz

Marrit van der Plas
Manager Zorg Beleid & Innovatie

06 – 520 902 19