Het zorgprogramma omvat gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom mensen met CVRM. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met een diëtist en eventueel betrokken specialisten

Documentenbibliotheek

Contact

Moniek Gordijn
Manager zorg, implementatie & borging

06 – 46751477

Consultatie 

Bij vragen rondom de behandeling van CVRM-patiënten binnen de keten kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de kaderhuisarts Paul van den Broek, afdeling nefrologie en interne geneeskunde. Via VIPLive kan je gebruik maken van deze consultatie. 

Landelijke richtlijnen 

Inclusiecriteria

 • Patiënt stemt in met deelname ketenzorg
 • Patiënten met een verhoogd risico op Hart- en Vaatziekten (VVR), mét medicamenteuze behandeling (indicatie volgens NHG standaard).  Hieronder vallen:
  K86       Hypertensie en medicatie daarvoor (C02, C03, C07, C08 en/of C09)
  K87       Hypertensie en medicatie daarvoor (C02, C03, C07, C08 en/of C09)
  T93       Hypercholesterolemie en medicatie daarvoor (C10)
 • Patiënten met een matig verhoogd risico op HVZ o.b.v. CNS (chronische nierschade)
  • Automatisch o.b.v. labuitslagen:
   • OF ACR <3 EN meest recente waarde van eGFR >=30 en <45
   • OF ACR >=3 en <=30 EN meest recente waarde van eGFR >=45 en <60
   • OF ACR >30 EN meest recente waarde van eGFR >=60
  • Labcode invullen facultatief:
   • RCNS UN FB (3934) = matig verhoogd (579)
   • RCNS recenter geregistreerd dan ACR of eGFR
 • Patiënten met diagnose HVZ,  hieronder vallen:
  K74         Angina Pectoris
  K74.01  Instabiele angina pectoris
  K74.02  Stabiele angina pectoris
  K75        Acuut myocardinfarct
  K76        Andere/chronische ischemische hartziekte
  K76.01  Coronairsclerose
  K76.02  Vroeger myocardinfarct (> 4 weken geleden)
  K89        Passagère cerebrale ischemie/TIA
  K90.02  Intracerebrale bloeding
  K90.03  Cerebraal infarct
  K91         Atherosclerose
  K92.01  Claudicatio intermittens
  K99.01  Aneurysma aorta
 • Patiënten met een sterk verhoogd risico op HVZ o.b.v. CNS:
  • OF ACR <3 EN meest recente waarde van eGFR <30
  • OF ACR >=3 en <=30 EN meest recente waarde van eGFR <45
  • OF ACR >30 EN meest recente waarde van eGFR <60
  • RCNS UN FB (3934) = sterk verhoogd (463)
  • RCNS recenter geregistreerd dan ACR of eGFR
  • Automatisch obv labuitslagen
  • Labcode invullen facultatief:

Exclusiecriteria

 • Patiënten met HVZ/VVR onder behandeling van specialist;
 • Patiënten met Diabetes Mellitus;
 • Deelnemers ketenzorgprogramma Hartfalen;
 • Patiënten die door gevorderde leeftijd of co-morbiditeit niet meer kunnen deelnemen aan het zorgprogramma.