Omscholen, instromen of direct aan de slag?

PrimaCura Huisartsenzorg is hét aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg in Midden-Brabant. Ruim 108 huisartspraktijken en 300 huisartsen zijn bij PrimaCura aangesloten. 

De ruim 864 medewerkers op alle praktijken zorgen er samen met (keten)partners voor dat de kwaliteit en bereikbaarheid van huisartsenzorg vandaag én morgen beschikbaar blijft. 

Er is bij huisartspraktijken een grote behoefte aan professionele mensen die er voor zorgen dat de verschillende gezondheidsvragen kunnen worden beantwoord en ziekte-problematiek wordt ondersteund. 

De patiënt moet dagelijks met vertrouwen een bezoek aan de praktijk kunnen brengen. Daarom zijn alle praktijkmedewerkers belangrijk en kunnen het verschil maken. 

Een baan in de huisartsenzorg is een baan die er echt toe doet 

Doktersassistent

Het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Als spil van de praktijk heb je veel eigen verantwoordelijkheid.
Opleidingsniveau: 3 jaar mbo-niveau 4 of 15 maanden omscholingstraject
Meer info 

Triagist

De triagist maakt een eerste inschatting over de hoeveel spoed die er achter een gezondheidsklacht van een patiënt zit. Door vragen te stellen, bepaal je hoe deze patiënt het best geholpen kan worden.
Opleidingsniveau: Post mbo-opleiding
Meer info 

Praktijkondersteuner (POH)

Een praktijkondersteuner heeft eigen spreekuren en begeleidt en coacht patiënten met chronische aandoeningen, ouderen of patiënten met psychische problemen.
Opleidingsniveau: Post hbo-opleiding
Meer info 

Verpleegkundig Specialist (VS)

Als verpleegkundig specialist neem je spreekuren van de huisarts over met oog voor verpleegkundige werkzaamheden. Je voert zowel medische als verpleegkundige handelingen uit.
Opleidingsniveau: Duaal hbo-masteropleiding
Meer info 

Physician Assistant (PA)

Als physician assistant neem je zelfstandig spreekuren van de huisarts over. Je doet zelf lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en voert bepaalde medische handelingen uit.
Opleidingsniveau: Duaal hbo-masteropleiding
Meer info 

Praktijkmanager

Om een huisartsenpraktijk draaiende te houden, heb je iemand nodig die ervoor zorgt dat de bedrijfsvoering zowel kwalitatief als kwantitatieve helemaal top is. Dat is de praktijkmanager. Een rol zonder zorgtaken.
Opleidingsniveau: Hbo denk- en werkniveau
Meer info