In september 2016 is in Midden-Brabant gestart met de aanpak ADHD bij Jeugd, vanuit een samenwerking tussen het ETZ, de GGD, de GGz Breburg en PrimaCura GGZ. Door deze aanpak is de samenwerking tussen deze partijen verbeterd: er zijn kortere lijnen en er is een duurzame samenwerking ontstaan tussen het sociaal en medisch domein.

Ook zijn en blijven alle kinderen met ADHD in beeld, is er een meer eenduidig beleid in de regio, wordt vroegsignalering versterkt en wordt snellere terug verwijzing van GGZ en ETZ naar de huisartsenpraktijk bevorderd.  

Deze aanpak wordt vanuit PrimaCura GGZ geïmplementeerd en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten in Midden-Brabant. 

Contact

Petra Geerts
Relatiebeheerder Eerstelijns GGZ

06 – 4515 9254 

Project

Binnen het project wordt de volgende landelijke richtlijn gevolgd:

NHG-standaard ADHD bij Kinderen

Inclusiecriteria

Patiënt tot 18 jaar met de diagnose ADHD of een vermoeden van ADHD. 

Meer informatie

Meer informatie over deze aanpak en ondersteunende materialen ten behoeve van de implementatie is te vinden op de website van PrimaCura GGZ. PrimaCura GGZ rolt ook het zorgprogramma GGZ uit. Hier vind je meer informatie over dit zorgprogramma. 

Heb je interesse om deel te nemen aan de aanpak  ADHD bij Jeugd? Stuur een e-mail naar Petra Geerts