Eind 2020 startte Samendraads het project Digitaal Advies Consult, dat algauw de roepnaam DAC meekreeg. De online consultatie tool biedt de meer dan 200 huisartsen in Midden-Brabant de mogelijkheid om advies in te winnen bij een specialist in het ETZ. Veilig en met een reactietijd van maximaal vijf dagen. De pilot startte met Cardiologie, maar vanwege het succes dat direct zichtbaar was, werden meer specialismes in rap tempo toegevoegd.

Leonie Tromp, medisch directeur van PrimaCura, ziet DAC als een goed middel om patiënten uit de tweede lijn te houden. “Het is een laagdrempelige mogelijkheid om advies te vragen. Het doel is patiëntvriendelijkheid, zodat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft. Dat bespaart tijd en kosten en bovendien neemt hierdoor de druk op de poli’s af. Kortom: een effectieve substitutievorm.”

De cijfers zijn mooi. De doelstelling om 70% van de patiënten waarvoor DAC werd ingezet bij de huisarts te houden, is ruim gehaald. Twee maanden na een online consult bleek voor 79% van de patiënten geen verwijzing nodig. Dat levert een fraai cijfer op: vier van de vijf patiënten bleef in de eerste lijn.

Wat zien betrokkenen als grootste pluspunten?  

Een uitgebreide enquête onder huisartsen en specialisten bracht de voordelen in beeld. “Vraag en antwoord staan op schrift en deze worden vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt. Bovendien kunnen we zelf het moment kiezen om de vraag te beantwoorden. Dit is minder verstorend en resulteert inhoudelijk in een meer weloverwogen antwoord.” Een huisarts vult aan: “Ik kan de vraag goed formuleren en documenten meesturen. De specialist heeft dan de tijd om ernaar te kijken, met alle relevante informatie bij de hand. Bij een telefonisch consult wordt sneller besloten om de patiënt in te sturen. De informatie-overdracht is lastiger en onder tijdsdruk worden dan andere keuzes gemaakt. Wij zien een echte meerwaarde. DAC zorgt ervoor dat waar mogelijk patiënten bij ons blijven.”

“Bovendien is het prettig dat DAC via ZorgDomein loopt. Je hoeft niet in te loggen op een apart systeem en de werkwijze is helder. Je hebt de vraag zo gesteld.” Nog een voordeel: zodra een antwoord binnen is, kan dit rustig gedeeld worden met de patiënt. “Er zijn altijd mensen die erg graag worden doorverwezen. Als je het advies van de specialist zwart op wit hebt, kan dat helpen om ze te overtuigen dat het echt niet nodig is.” 

Perfect instrument voor onderbouwd advies

Huisarts Roland Rasenberg maakt vanaf het begin gebruik van het DAC en is er erg over te spreken. “Een perfect instrument voor niet-spoedeisende vragen, dat al veel eerder had mogen bestaan. Met het DAC heb ik de mogelijkheid om extra advies te vragen, zonder door te verwijzen. Dat werkt snel en effectief, binnen vijf werkdagen krijg ik een reactie. Daarmee kan ik mijn patiënt een goed en onderbouwd advies kan geven.”

Zowel patiënten als huisartsen zijn gebaat bij het DAC. Patiënten winnen er tijd mee, want een doorverwijzing duurt vaak lang, soms weken. Voor huisartsen is er een belangrijk leereffect. “Als ik vastloop krijg ik van de specialist te horen wat het beste is voor de patiënt. Ik krijg direct tips en feedback op mijn handelen en dat leidt tot het vergroten van mijn vakkennis. Ik zie alleen maar voordelen.”

Toekomst

De verzekeraars zijn ook enthousiast. De businesscase was helder geformuleerd, de doelstellingen zijn gehaald. Hoewel de doelmatigheid (wordt DAC voor de juiste zaken ingezet) nog wat omhoog kan, is de potentie van DAC duidelijk zichtbaar gemaakt. VGZ en CZ gaan dan ook een vaste financieringsvorm onderzoeken. Zodra die stap gezet wordt kan DAC een blijvertje worden als prima functionerende communicatietool, een bewezen nuttige aanvulling op de bestaande consultmogelijkheden.