Persoonsgebonden gegevens mogen in het kader van de privacy alleen per beveiligde mail verzonden worden. 

Welke gegevens zijn privacygevoelig?

Bij voorkeur loopt de communicatie van (patiëntgerelateerde) gegevens via bestaande, veilige applicaties en informatiesystemen (zoals EPD’s).

Als dat echt niet kan, maak dan gebruik van veilige mail. 

Meer informatie op de AVG helpdeskpagina

Veilige mail en HIS

 Berichten versturen en ontvangen via het postvak van het HIS loopt altijd via een beveiligde route: Edifact. Het gaat dan altijd om postuitwisseling tussen informatiesystemen (Medicom, Epic, Apotheeksysteem). Edifact werkt alleen als deze gekoppeld is aan een veilige mail. 

Huisartsprakijken in Midden-Brabant maken voornamelijk gebruik van Zorgmail van Enovation. 

Code voor de ontvanger 

Als de ontvanger géén gebruik maakt van Veilige mail, is er een extra handeling nodig vanuit de ontvanger. Dit is een verificatie stap middels toegestuurde code, om vervolgens de mail in te kunnen zien via de webbrowser. 

Medewerkers aan- of afmelden 

Extra medewerkers die vallen onder dezelfde praktijk AGB-code kunnen worden aangemeld via het ZorgMail mutatieformulier. Kies onder aan het formulier dan voor Type Zorgverleners toevoegen/afmelden. 

ZorgMail in de praktijk 

Een aantal aanpassingen kunnen helpen, waaronder het toevoegen van de mailbox in de eigen mailomgeving (bijv. Outlook) met de Veilig Verzenden knop. Raadpleeg daarvoor de handleiding op de website van Enovation.

Handleiding

Stem intern af welk zorgmail adres gebruikt wordt door welke zorgverleners:

  • algemeen ZorgMail adres op naam van de praktijk
  • persoonlijk ZorgMail adres van de zorgverlener