Accreditatie aanvragen voor nascholing

Aanvragen

PrimaCura heeft een zogeheten ‘instellingsaccreditatie’. Onder de naam Kennis & Innovatie worden accreditatie's ingediend en aangevraagd. Zij verzorgt dit voor met name huisartsenzorg in Midden-Brabant. Partijen die een accreditatie aanvragen voor een scholing die zij organiseren kunnen deze indienen via het aanvraagformulier.

PrimaCura (K&I) heeft alleen een instellingsaccreditatie voor huisartsen. Voor het accrediteren van scholingen aan andere doelgroepen vragen wij dit aan bij collega organisaties. De aanvraag blijft dus in één hand. Het is mogelijk om accreditatie te verlenen aan:

 • Eigen scholingen
 • Scholingsaanbod van andere organisaties uit de regio
 • Deskundigheidsbevordering in vaste toetsgroepen

Dat kunnen wij doen voor de volgende professionals:

 • Huisartsen (ABC-1)
 • POH-S aangesloten bij NVvPO en V&VN
 • POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Verpleegkundig specialisten (V&VN)
 • Physician Assistants (NAPA)
 • Wijkverpleegkundigen (V&VN)
 • Doktersassistenten (KABIZ)
 • Praktijkmanagers (KABIZ)

Naar het aanvraagformulier

PrimaCura beoordeelt deze aanvraag binnen drie weken na ontvangst. Een digitale akkoordverklaring wordt binnen drie weken toegezonden. De totale procedure duurt dus maximaal zes weken.

De kosten worden bij aanvraag in rekening gebracht. Voor de aanvrager geldt direct een betalingsverplichting, ongeacht of de activiteit van de aanvraag wel of geen doorgang kan vinden. PrimaCura voert de aanvraag in het Gemeenschappelijk Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) in.

Bekijk hier de tarieven

Verwerken van de accreditatie

Na afloop van de scholing worden de geparafeerde presentielijsten door PrimaCura verwerkt. 

De presentielijst is voorzien van:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Functie
 • BIG-nummer
 • Kwaliteitsregister met registratienummer
 • Handtekening 

Presentielijst

De toegekende accreditatiepunten worden per deelnemer verwerkt en bijgeschreven in GAIA. Hiervoor hoeft de deelnemer geen abonnement bij PrimaCura te hebben afgesloten. Het verwerken van de accreditatie hoort standaard bij de dienstverlening. De deelnemer ontvangt bericht dat punten zijn bijgeschreven.