Het zorgprogramma omvat gestructureerde, multidisciplinaire zorg rondom mensen met COPD.  De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met een diëtist en eventueel de betrokken longarts.

Documentenbibliotheek

Contact

Moniek Gordijn
Manager zorg, implementatie & borging

06 – 46751477

Consultatie 

Bij vragen rondom de behandeling van COPD patiënten binnen keten kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de kaderhuisarts Frans Blessing en longarts Jeroen Retera. Via VIPLive kan je gebruik maken van deze consultatie. 

Landelijke richtlijnen 

Inclusiecriteria

Patiënt met COPD met:

 • Een lichte ziektelast of verhoogde ziektelast (als de huisarts de hoofdbehandelaar is);
 • Patiënt stemt in met deelname aan het zorgprogramma COPD. 

Exclusiecriteria

 • Patiënten met een ernstige ziektelast (tenzij na terugverwijzing van de longarts);
 • Astma patiënten met COPD waarbij astmabehandeling voorop staat;
 • Patiënten met COPD lichte of matige ziektelast die in verpleeghuis verblijven;
 • COPD patiënten gaan UIT het DBC indien behandeling (tijdelijk) wordt overgenomen door 2e of 3e lijn indien:
  • een patiënt meer dan 2 exacerbaties per jaar heeft en andere pathologie vermoed wordt waarbij nader onderzoek in de 2e lijn noodzakelijk is;
  • niet of onvoldoende bereiken van de behandeldoelen waardoor doorverwijzing noodzakelijk is voor verdere exploratie hiervan;
  • een snel progressief verloop zich voordoet ondanks maximale behandeling.