Het zorgprogramma, gestart in opdracht van Samendraads (een samenwerking tussen ETZ, PrimaCura CZ en VGZ) omvat een gestructureerde aanpak voor screening op osteoporose voor mensen van 50 jaar en ouder met een breuk.

Indien osteoporose geconstateerd wordt, volgt gestructureerde multidisciplinaire zorg voor mensen met osteoporose. De huisarts en praktijkondersteuner verlenen de primaire zorg in samenwerking met een specialist in het ETZ (reumatoloog of internist) en osteoporoseverpleegkundige.

Het zorgprogramma is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars. Vanuit Zorgbelang Brabant worden de patiëntenbelangen behartigd. 

Documenten bibliotheek 

Contact

Inge van den Borne
Zorgprogrammacoördinator 
 
06 – 40758299

Consultatie 

Bij vragen rondom de behandeling kan gebruik gemaakt worden van de kennis van de kaderhuisarts Jernt Korst ([email protected]). Ook kan via een DAC contact gezocht worden met de specialist in het ziekenhuis. De praktijkondersteuner kan daarnaast contact opnemen met de osteoporoseverpleegkundige van het ETZ  ([email protected]). 

Landelijke richtlijnen

Inclusiecriteria

  • Patiënt stemt in met deelname aan het zorgprogramma Fractuurpreventie
  • Patiënten van 50 jaar en ouder met een fractuur meer dan 30 dagen en minder dan 36 maanden geleden. Hieronder vallen:

L72

Fractuur radius/ulna

L73

Fractuur tibia/fibula

L74

Fractuur hand/voet

L74.01

Fractuur ossa phalanges hand

L74.02

Fractuur ossa phalanges voet

L76

Andere fractuur

L76.02

Fractuur neus

L76.03

Fractuur clavicula

L76.04

Fractuur humerus

L76.05

Fractuur rib

L76.06

Fractuur wervelkolom

L76.07

Fractuur bekken

L76.08

Fractuur patella

Exclusiecriteria

  • Patiënt is onder behandeling van een specialist voor osteoporose.