Indien je een klacht hebt met betrekking tot een cursus of nascholing, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van PrimaCura, en waarbij je een aantoonbaar belang hebt, bespreek dit dan met een van onze medewerkers. Wordt het probleem niet opgelost, wend je dan (binnen dertig dagen na de nascholingsdatum) schriftelijk en met redenen omkleed, tot de Raad van Bestuur van PrimaCura. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Elke klacht wordt geregistreerd en bewaard gedurende een vastgestelde periode van één jaar, tenzij er gegronde redenen zijn om de gegevens langere tijd te bewaren. Na ontvangst van de klacht nodigt de Raad van Bestuur, indien nodig/gewenst, je schriftelijk uit om de klacht mondeling toe te lichten.
Je ontvangt schriftelijk het standpunt van de Raad van Bestuur over de ingediende klacht. De procedure wordt afgehandeld binnen vier weken na ontvangst van de klacht. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. 

Schriftelijke klachten kunnen gestuurd worden naar:
PrimaCura
Secretariaat van de Raad van Bestuur
Afdeling klachtbehandeling
Lage Witsiebaan 2a 
5042 DA Tilburg 
Telefoonnummer: 085 - 53 60 353
E-mail: [email protected]

Ben je het niet eens met het standpunt van de Raad van Bestuur? Teken dan beroep aan door de klacht voor een bindend advies voor te leggen aan een onafhankelijk bureau.

ZinZ - Zakelijkheid in Zorg
Adviesbureau voor organisatie en juridisch advies in de gezondheidszorg
Neerwal 22
5708 ZA Helmond
[email protected] 
Website ZInZ 

De kosten komen voor rekening van degene die in het ongelijk wordt gesteld. Eventuele aan het bindend advies verbonden consequenties volgt PrimaCura zo snel mogelijk op.